Energimerking av boligen – hva innebærer dette?

Alle boliger eller yrkesbygg som selges eller leies ut, må etter 1. juli 2010 fremlegge en energiattest eller et energimerke, men hva er egentlig et energimerke og hvordan skaffer du det?  

energimerking energiattest

Energimerking gir informasjon om energiforbruk og oppvarming, og hjelper boligeieren med å identifisere hvilke tiltak som kan øke energieffektiviteten.

Hva er egentlig et energimerke? 

Energimerket inkluderer en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Hensikten med et energimerke er å skape større bevissthet rundt energibruk, forskjellige oppvarmingsløsninger og tiltak som gjør boligen eller bygget mer energieffektiv.  

Slik energimerker du din bolig 

Du kan enkelt energimerke boligen din selv, eller så kan du få hjelp av noen andre. For å få en energiattest kan du logge inn gjennom ID-porten, finne din bolig og fylle ut boligens informasjon på nettsiden til Enova. Om du skal energimerke nybygg eller en ny bolig må dette utføres av en kvalifisert fagperson, som en takstkonsulent eller rådgivende ingeniør for eksempel. Dette kan du gjøre her.  

 

Enkel eller detaljert registrering?

Du får valget mellom å fylle ut en enkel eller avansert registrering. 

Med en enkel registrering kan du fylle inn grunnleggende informasjon om boligen, i tillegg til opplysninger om oppvarmingsmåte. 

Du kan også velge en mer avansert registrering, kalt detaljering. I tilfeller hvor det eksempelvis er gjort byggtekniske eller energimessige endringer etter at boligen ble oppført, anbefales det en mer detaljert registrering. Her kan du oppgi en rekke nøyaktige opplysninger som ofte fører til at boligen din får en høyere energiklasse. 

en far og datter som peker på et hus med solceller på taket

Når bør du ha hjelp av profesjonelle?

Det kan være litt krevende å fylle ut den avanserte rapporten om du ikke vet all boligens tekniske informasjon, som for eksempel når vinduene dine ble produsert, hvilket glass vinduene har og hvor stort areal de dekker. Da kan du ha behov for profesjonell hjelp. 

En ekspert kommer hjem til deg og går nøye gjennom boligen din. Enova tilbyr derimot gratis telefonhjelp for deg som trenger litt veiledning eller hjelp til å fylle ut energiattesten. 

 

Hva koster en energiattest? 

Prisen på en energiattest varierer basert på flere faktorer. Den tar hensyn til bygningens kompleksitet og størrelse, og hvor stor tilgang du har på tegninger og annen relevant dokumentasjon. 

Prisen for en enkel energimerking av boligen din starter ofte fra 3 000 kr, derimot vil en mer detaljert registrering av et næringsbygg ofte lande på mellom 15 000 kr og 25 000 kr.

Energiattest for nybygg 

Nye boliger skal være energimerket, og dette må alltid utføres av en ekspert - en energirådgiver. Det er viktig at du sikrer at dette er gjort før du overtar boligen din, så sjekk alltid at du får en attest med boligkjøpet ditt. Dette er nemlig utbyggerens ansvar. 

Bestill energiattesten sammen med tilstandsrapporten 

Når du selger boligen din anbefaler vi deg å sjekke om den bygningssakkyndige som lager tilstandsrapporten også registrerer energiattesten. Dette begynner å bli mer og mer vanlig. Da vil du få en grundig og profesjonell gjennomgang av boligens tilstand, og det resulterer ofte i en høyere og bedre energiklasse.   

Hvem er det som er ansvarlig for energimerkingen? 

Det er du som er eieren av boligen som er juridisk ansvarlig for riktig energimerking, og for opplysningene som er registrert. Om du får noen andre til å energimerke for deg, som f.eks. familie, megler eller takstmann, må personen selv logge inn gjennom ID-porten og finne din bolig. Når energimerkingen på boligen er gjennomført blir det registrert hvem som har foretatt oppgaven.  

Trenger du hjelp til store eller små prosjekter?

Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for ditt behov - enten det er små eller store oppdrag.