RoHS-direktivet – hva vil det si for din bedrift?

RoHS-direktivet har siden 2006 innført forbud mot en rekke miljø- og helseskadelige stoffer. I løpet av 2023 skal enda flere produkter fases ut. Hva har dette å si for din bedrift? Og hvilke tiltak må du gjøre?

Lysstoffrør i en næringsbygning

Utskifting av lysstoffrør startet for fullt i 2023. Om din bedrift skal bytte ut gammel belysning kan våre dyktige elektrikere hjelpe deg med dette.

Fokuset på bærekraftige og miljøvennlige løsninger blir stadig større, også for bedrifter. Forbrukerne har en økt kjennskap til, og interesse av, å ta gode valg for både miljø og helse. RoHS-direktivet er en god mulighet for å gjøre bedriften din mer bærekraftig og sikre et mindre klimaavtrykk, samtidig som miljø og helse står i fokus. 

Hva er RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet, eller Restriction of Hazardous Substances, er et direktiv som innebærer et forbud mot en rekke miljø- og helseskadelige stoffer i visse typer elektriske og elektroniske produkter. Blant disse finner vi kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere. 

RoHS ble satt i verk 1. juli 2006, og omfattet opprinnelig regulering og forbud av seks stoffer. I 2019 ble imidlertid listen utvidet med fire skadelige stoffer til. Fra 2023 er fokuset i Norge og EU på utfasing av kvikksølvlysrør og halogenpærer.

Illustrasjonsbilde av knuste lysstoffrør

Det store skiftet skjedde i 2023

I løpet av 2023 ble alle lysrør som inneholdt kvikksølv faset ut i Norge og EU. Det samme gjelder halogenpærer. Dette er et av flere tiltak som sparer både miljø og helse for de skadene kvikksølv forårsaker. Kvikksølv har over tid blitt faset ut i flere produkter, blant annet elektroniske og elektriske produkter. 

Ulike lyskilder har også blitt faset ut tidligere. Unntaket har vært noen typer lyskilder hvor det har manglet et godt alternativ. De siste årene har det dog skjedd mye på den fronten, og utfasingen av lysrør som inneholder kvikksølv har derfor begynt.

Derfor bør du bytte hele lampen

Forbudet omfatter disse lysrørtypene:

• T2-lysrør (utløpt i februar 2023)

• T12-lysrør (utløpt i februar 2023)

• Kompaktlysrør (CFL) (utløpt i februar 2023)

• T5-lysrør (utløpt i august 2023)

• T8-lysrør (utløpt i august 2023)

LED-belysning sikrer energieffektiv, bærekraftig og økonomisk belysning

I tillegg til å ikke inneholde kvikksølv, er LED-lysrør en mye mer energieffektiv lyskilde sammenliknet med kvikksølvlysrør. Med LED-lysrør går nesten utelukkende all energibruken til å produsere lys – i motsetning til eldre belysning hvor godt over halvparten av energiforbruket gikk til varme. 

På denne måten bruker LED-lysrørene hele 60 % mindre strøm sammenliknet med eldre belysningsalternativer, noe som gjør LED-lysrørene til et mer bærekraftig og klimavennlig valg.

LED-lysrør vil også bidra til lavere driftskostnader for din bedrift. Lysrørene varer omtrent tre ganger lengre enn eldre belysning, noe som bidrar til betraktelig færre utskiftninger og færre arbeidstimer brukt på dette. Lysrørene er dog noe dyrere å kjøpe inn, men med lavere energi- og vedlikeholdskostnader vil dette raskt spares inn igjen. 

Les også: 6 klare fordeler med å bytte til LED  

Elektriker monterer ny LED-armatur i et kontor

Er det nok å bytte bare rørene?

Det korte svaret på dette er nei. Lamper med tradisjonelle lysrør er laget for nettopp de rørene. Ved å kun bytte til LED-lysrør forsvinner selve armaturens sin CE-merking, da de ikke er designet for ny teknologi. 

Et slikt enkelt bytte kan gi forskjellige resultater. Det ene er at alt tilsynelatende virker som det skal, og det er lys i lampen. Andre muligheter er ingen lys, ikke mulig å dimme, ustabilt lys eller i verste fall brannfare.

Det beste resultatet og de største besparelsene ligger i å bytte de gamle armaturene med nye LED-armaturer og lysrør. Med smart lysstyring vil du faktisk kunne spare så mye som 90 % i strømutgiftene til belysning.

LED-lysrørene er en investering i en tryggere, mer klimavennlig og økonomisk fremtid for din bedrift.

Prøv kalkulatoren vår nedenfor, og se hva du kan spare. Fyll inn feltene etter beste evne, og send oss en henvendelse hvis du ønsker et skreddersydd tilbud.

Se hva du kan spare med LED

Kalkulatoren gir et estimat for hvor mye du kan spare, og hvor lang tid det vil ta før investeringen lønner seg. Viktig å merke seg at den ikke tar høyde for en rekke andre, kostnadsbesparende faktorer, så nedbetalingstiden vil i de fleste tilfeller bli kortere.

Så mye kan du spare

* Dette er et estimat med forkoblingsprosent på 15 % på gammel armatur. Trykk på knappen nedenfor og få et presist og uforpliktende tilbud.

Dine energikostnader reduseres med opptil

90%

CO2-besparelse per år

81 kg

Investeringen vil lønne seg i løpet av

4 år

Utviklet i samarbeid med SG Armaturen AS

Logoen til SG Armaturen

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.